AMBASADORI FONDACIJE

    

 NAČIN IZBORA I GLAVNI CILJEVI

       1.      Uloga « Ambasadora Fondacije »

Ambasador bi imao uglavnom ulogu u informisanju : to je prvenstveno reprezentativna funkcija, dobrovoljna i slobodno izabrana od strane kandidata, sa dozvolom roditelja za maloljetnu djecu.

2.      Svojstvo amabasadora Fondacije

Ambasador mora da opravda moralne (etičke) i socijalne (prihvaćen od drugih) kvalitete naročito priznate na svom nivou : škola*, univerzitet, privatna i javna preduzeća, asocijacije, političke partije, itd. 

*     Priznanje « najbolji učenik generacije » podrazumjeva da pomenuti učenik ima sve uslove za to.

3.      Odbor ambasadora

Ambasadori su okupljeni u no-statutarni odbor. Odbor se između ostalog konsultuje pri biranju  ambasadora ili demisioniranju jednog od njih zbog  ne obavljanja dužnosti.         

4.      Obuka ambasadora

Da bi pravilno predstavljali Fondaciju, ambasadori će dobiti jednu predhodnu besplatnu obuku u vidu informativnog seminara o ciljevima, mogućnostima i aktivnostima Fondacije, ako je to potrebno, i pripreme za kontakt sa javnošću (marketing).

5.      Obaveze ambasadora

Ambasador potpisuje angažman koji se odnosi na njegove obaveze, posebno, respektovanje koda ponašanja koji će donijeti  Fondacija.

Angažuje se posebno da neće primati nikakve financijske povlastice, u bilo kojoj formi, od strane trećih lica koje će kontaktirati u ime Fondacije. 

6.      Kompenzacije dodjeljena od strane Fondacije

U zamljenu za usluge prema Fondaciji, ona će za uzvrati dati slijedeće prednosti:

§         Uručenje individualne vizit karte sa titulom ambasadora Fondacije

§         Boravak vikendom, ljetni ili zimski kamp, specijalni staž (jahanje ili ples)

§         Časovi jahanja ili izleti na konjima

§         Pristup raznim objektima u Fondaciji.  

      Prednosti se sastoje u učestvovanju u pomenutim i svim ostalim novim aktivnostima Fondacije, po nižim cijenama ili besplatno, u zavisnosti od vrijednosti svake aktivnosti u visini datih usluga.   

7.      Gubljenje tituale ambasadora Fondacije

Titulu gubi ambasador koji :

§         Na ne primjeren način ne respektuje kod ponašanja ambasadora Fondacije

§         Nije dao nikakvu uslugu Fondaciji ili nije se trudio kakao bi doprinio tome.

 

Ako ste zainteresirani i imate od 12 do 26 godina, kontaktirajte nas poštom ili mailom!

 

***

 

 

2 komentara

Komentariši